Werkwijze

De Bloesemboom Nijmegen biedt een veilige plek voor jong en oud(er). Een plek waar je welkom bent met alles wat er is. Een plek waar we samen, in jouw tempo en afgestemd op jouw behoefte ervoor zorgen dat je weer tot bloei komt!

 

En hoe doen we dit dan?

In een eerste gesprek, onderzoeken we samen waar de behoefte ligt. We stemmen af of je bij mij op je plek bent, wat de ondersteuning voor je kan betekenen en waarop deze zich richt. Gedurende het proces kan dit veranderen.

 

Soms heb je behoefte aan een plek waar je je verhaal kwijt kan, waar je de ruimte voelt om je te uiten, om even tot jezelf te komen. Je wil tot inzichten komen, dingen weer helder zien en veranderingsprocessen vormgeven. Of je hebt behoefte aan houvast, aan informatie over je situatie, praktische tips en advies. Of er is sprake van (naderend) afscheid en je wilt ondersteund worden bij het vormgeven. En hoe ga je daarna verder, hoe integreer je een omvangrijk verlies? Belasting vanuit het verleden of traumatische ervaringen blokkeren vaak, dan is verhelderen of behandelen hiervan (eventueel met EMDR) eerst nodig om je vervolgens weer tot het leven te kunnen richten.

 

Rouw, verlies en trauma slaat zich op in je lijf. Tijdens de sessies is er dan ook sprake van lijfwerk, spel, verhaal en andere creatieve werkvormen. Zodoende herstelt de verbinding tussen hoofd en lijf meer en voel je je weer completer, mét je verlies. 

Bij kinderen en jongeren speelt spel en creativiteit altijd een belangrijk rol in de sessies, dit biedt een ingang, is een communicatie- en een uitingsvorm. Én zo hoeft het ook niet alleen maar saai en serieus te zijn. 

 

Het is soms eenzijdig en vaak een combinatie waarop de ondersteuning zich richt. Het is altijd uniek, maatwerk en we doen het samen. De ondersteuning past zich aan, aan wat er nodig is!

 

De sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte, tenzij anders gewenst. Dan is bijvoorbeeld bij jou thuis, in het ziekenhuis of een wandeling door het bos ook mogelijk.  

 

Privacy

Privacyverklaring 2023.pdf