Tarieven

Volwassene(n)

60/75 minuten

90,- euro

Kinderen en jongeren 

45/60 minuten

70,- euro

Gezinnen

60/75 minuten

90,- euro

Workshop/ themabijeenkomst

Op aanvraag

Reiskosten

0,35 Euro/ km

Reistijdvergoeding

In overleg

Registratie en vergoeding 

 

Registratie bij NVPA, Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen.

Registratie bij RBCZ (licentienummer 220572R), Het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg.

 

Zorgverzekering: vanuit de aanvullende zorgverzekering is gedeeltelijke vergoeding mogelijk.

PGB  (Jeugdwet): (gedeeltelijke) vergoeding vanuit PGB is mogelijk afhankelijk van de door de gemeente gestelde kwaliteitscriteria.