Tarieven 

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Volwassene(n)

60/75 minuten

90,- euro

Kinderen en jongeren 

45/60 minuten

70,- euro

Gezinnen

60/75 minuten

90,- euro

Workshop/ themabijeenkomst

Op aanvraag

Reiskosten

0,35 Euro/ km

Reistijdvergoeding

In overleg

Registratie, vergoeding en klachten

 

Registratie bij NVPA, Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen.

Registratie bij RBCZ (licentienummer 220572R), Het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg.

Registratie bij SKJ (registratienummer 120016227), Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

 

Zorgverzekering: vanuit de aanvullende zorgverzekering is gedeeltelijke vergoeding mogelijk. Dit geldt vaak niet voor gezinstherapie.

Mijn advies is bij je eigen zorgverzekering te informeren welke mogelijkheden voor vergoeding op jou van toepassing zijn. 

 Voor kinderen en jongeren: PGB  (Jeugdwet), mogelijk (gedeeltelijke) vergoeding afhankelijk van de door de gemeente gestelde kwaliteitscriteria of een maatwerkcontract met de gemeente.

Voor kinderen/gezinnen is er de mogelijkheid een aantal sessies vergoedt te krijgen via een subsidieregeling:

Impuls-Geestelijke-Verzorging.pdf

 

Mocht er een klacht zijn, dan zou ik het fijn vinden als we dit samen kunnen bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging (NVPA), via hun website www.nvpa.org. Ik ben aangesloten bij de SGAG, geschillencommissie.